top of page

Услуги внешних аудиторов

Zvērinātu revidentu pakalpojumi

Услуги внешних аудиторов включают в себя:

аудит годовых отчетов компании;

Бухгалтерские услуги

Grāmatvedības pakalpojumi

SIA "Auditorfirma "Grāmatvedis"" sniedz pilnu vai daļēju grāmatvedības pakalpojumu juridiskām un fiziskām personām no pirmdokumentu apstrādes līdz deklarāciju, atskaišu sastādīšanai un iesniegšanai VID un citām valsts institūcijām vai uzņēmuma vadībai.

Бухгалтерские и архивные услуги:

применение бухгалтерского учета к специфике вашей компании;

Grāmatvedības datorprogrammas

Grāmatvedības datorprogrammas

Grāmatvedības datorprogrammas ietver:

  • virsgrāmatas finanšu uzskaiti;

  • bankas darbību uzskaiti;

  • kases darbību uzskaiti;

  • darbības ar debitoriem;

  • darbības ar kreditoriem;

  • pamatlīdzekļu uzskaiti;

  • noliktavas, krājumu uzskaiti;

  • darba algas un personāla uzskaiti;

  • kā arī citas pēc klienta vēlmēm un nepieciešamības iespējamās ar šīm programmām saistītās darbības.

Grāmatvedības uzskaites datorprogrammas Horizon, Horizon Start, Tildes Jumis, 
kas nodrošina pilnu grāmatvedības uzskaitē nepieciešamo darbību spektru.

Tildes Jumis
Grāmatvedības uzskaites datorprogramma: Horizon
bottom of page